תפוח

תפוח

כנות מייצור בתרבית:

חשבי- כנה לשינטוע, מעודדת צימוח מהיר, לרוב נשתלת בעומד של 67 שתילים לדונם

M106 – כנה נמרצת למחצה, יותר מרוסנת מהחשבי. מתאימה לשתילות בעומד של 100 שתילים ויותר לדונם.

ניתן לקבל את כל זני התפוח מורכבים על כנות אלו.

גלילה למעלה