אפרסמון

אפרסמון

עצי אפרסמון (Diospyros kaki L.) ניתנים לשתילה על סוגי כנות שונים. ישנו קושי לייצר את רוב הכנות הפופולריות מייחורים מושרשים.  הכנות המועדפות לשימוש בעצי אפרסמון הן קאקי ווירג'ניה. לאחרונה, הצליחו בתרביות רה"ן לפתח פרוטוקול יעיל לייצור כנות של עצי אפרסמון זהים למקור במעבדה. הצלחה זו הובילה לפרוייקט רחב היקף של בחירת כנות עם מגוון תכונות נבחרות, ובעיקר עמידות לקרקעות מליחות וגיריות.

גלילה למעלה