אגס

אגס

אנו מציעים את הזנים:
• קוסטיה
• ספדונה
• ספדוצ'ינה
• אטרוסקה

כנות

• Betulaefolia rootstock
• OHF series (Pyrus Communis) rootstock

כנת Betulaefolia מבטיחה עץ נמרץ ופוריות גבוהה. היא מתאימה לקרקע כבדה, בינונית וקלה .זקוקה לניקוז. היא מתאימה לזנים אירופיים כדוגמת Cumis, Anju, Red Bartlet, Bartlet, ועוד. סדרת OHF כוללת מגוון של זנים שונים, כנות ננסיות כנות נמרצות וגבוהות.
גלילה למעלה