news1

15.11.2016

וָלֶרִי חדש:

תרביות ראש הנקרה ו-Dole Colombia עוסקות במיזם מחקרי משותף שמטרתו שיפורו של זן הבננות ולרי. קלונים הנבחרים הם בעלי יבול גבוה משמעותית מזה של ולרי הנוכחי, אך קומתו של הצמח נמוכה יותר.

news2

25-29.10.2016

סמינרים

בשיתוף פעולה עם Antilles vitro Plants (AVP) ו-Meristem Antilles (MA), תרביות ראש הנקרה תציג סמינרים ב-24 באוקטובר במָרְטִינִיק וב-27 באוקטובר בגּוָואדָלוּפּ, על מוצריה החדשים של רה"ן ועל הטכנולוגיות החדשות שלה בתרביות בננה.

news3

21.09.2016

פנומיקה של הצמח

תרביות ראש הנקרה משתתפת במיזם בתחום הפנומיקה של הצמח בקונסורציום עם חברות ישראליות לביוטכנולוגיה, טכנולוגיית מִחְשוּב ואופטיקה

news6

01.09.2016

עמידות ל-TR4

מחלקת המחקר והפיתוח של תרביות ראש הנקרה עוסקת במחקר בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת ווכנינגן בהולנד, שמטרתו לפתח עמידות למחלת פנמה (כימשון פוּזָרִיוּם TR4).

news5

01.01.2016

פתיחה רשמית: תרביות רה"ן פתחה מעבדה חדשה לתרבית רקמה

תרביות ראש הנקרה פתחה מעבדה חדשה לתרבית רקמה עבור ייצור בננות במינדנאו שבפיליפינים. מעבדה זו תייצר שתילי  תרבית עבור לקוחות בפיליפינים.